You are currently viewing CBD til behandling af COVID-19

CBD til behandling af COVID-19

CBD til behandling af COVID-19

En ny undersøgelse har afsløret tidlige beviser for, at CBD kan hjælpe med at reducere cytokinstorme og overdreven lungebetændelse hos patienter med COVID-19.

Læs den oprindelige rapport.

Forsøg udført af forskere ved Dental College of Georgia og Medical College of Georgia viser, at CBD muligvis kan hjælpe patienter med COVID-19, der udviser tegn på åndedrætsbesvær, således at man kan undgå ekstreme indgreb som eksempelvis mekanisk ventilation (respirator) samt død fra acute respiratory distress syndrome (ARDS). Et problem der har været stort hos indlagte patienter.

Ikke mindst de efterfølgende langtidsskader de indlagte har lidt af efter udskrivelsen fra hospitalet.

Forskerne siger dog, at der er behov for flere kliniske forsøg for at bestemme optimal dosering og timing, før CBD bliver en del af behandlingen for COVID-19. Men der er potentiale for at CBD kan indgå i behandlingen af Covid-19.

 

ARDS i COVID-19

Forskernes undersøgelser har vist, at ren CBD kan hjælpe lungerne med at komme sig efter den overvældende betændelse eller ‘cytokinstorm’ forårsaget af COVID-19-virus og hjælpe med at genoprette sundere iltniveauer i kroppen.

Dr Babak Baban, immunolog og midlertidig associeret dekan for forskning ved DCG og tilsvarende forfatter af undersøgelsen i tidsskriftet Cannabis og Cannabinoid Research, sagde: “ARDS er en stor dræber i alvorlige tilfælde af visse respiratoriske virale infektioner, herunder svær akut respiratorisk syndrom coronavirus. 2 (SARS-CoV-2), og vi har et presserende behov for bedre intervention og behandlingsstrategier. ”

Forskernes resultater har været mulige, da man har udviklet en sikker model til at kopiere lungeskader forårsaget af ARDS.

Modellen anvendes til at  fremprovokere klassiske symptomer på ARDS. CBD viste sig at reducere niveauet af inflammationsfremmende cytokiner, der netop bliver ekstremt højt ved lungebetændelse fremkaldt af Covid-19. Dette medfører skader på lungevævet og dermed forårsages følgeskader der kan være svære at komme sig over. Men CBD viste sig  at forbedre iltniveauet i blodet hvilket betød at lungerne ville kunne komme sig hurtigere fra de strukturelle skader som autoimmun responsen har medføet.

Dette levner håb om at folk der har haft svær lungebetændelse ifm Covid-19 vil opleve en hurtigere recovery af deres lunger.

Der er således forhåbning om at man kan anvende CBD til behandling af COVID-19. En billig, praktisk og helt naturlig kur. Uden bivirkninger.

 

Lungefunktion ved COVID-19 angreb

Cytokinstorme påvirker cellekommunikationen og kan både fremme og hæmme betændelse. I tilfælde af COVID-19 er der overdreven produktion af inflammationsfremmende molekyler som interleukinerne IL-6 og IL-1β samt immunceller som neutrofiler og monocytter.

For at teste effektiviteten af CBD imod disse storme kiggede forskerne på objektive mål for lungefunktion hos mus så som niveauet af pro-inflammatoriske cytokiner, iltniveauet i blodet før og efter behandling med CBD samt temperatur som er en indikator for betændelse. Iltniveauet steg, mens temperatur og cytokinniveauet faldt med CBD-terapi.

Både kliniske symptomer og fysiske lungeforandringer som følge af ARDS blev slået ned med CBD-behandling, siger forskerne. CBD forbedrede hurtigt de kliniske symptomer i musemodellerne . Detaljerede undersøgelser af skader på lungernes struktur så som vævsovervækst, arvæv samt hævelse også var helt eller delvist løst.

Forskernes næste trin inkluderer udførelse af lignende undersøgelser af andre organer, der er påvirket af COVID-19, herunder tarm, hjerte og hjerne.

tags: CBD,  CBD til behandling af COVID-19